Новини

04.11.2014

Изложба "Песента на колелетата"

В тази изложба са събрани гравирани или нарисувани върху платното образи от Йовковия свят, живописни портрети на Йовков иДора Габе, актрисата Адриана Будевска, която е от основоположниците на професионалния театър в България и Анастас Петров - родоначалникът на българския балет, както и пейзажи от Добруджа

Темата на изложбата „Песента на колелетата” е част от голямата тема за Земята и хората, която определя тематичния обхват на галерията и е в основата на събирателската й дейност през десетилетията. За това от средата на 60-те до края на 80-те години, в Добрич се провеждат големите национални общи художествени изложби „Земята и хората”, от които основно е попълван фонда. Темата за земята, хората, личностите на Добруджа в изобразителното изкуство е  особено важна и поради драматичната историческасъдба на нашия регион и малкото запазени художествени произведения в периода след 1913 г. до 1940 г. Широка, многообхватна, тя е намерила пластична реализация в стотици творби, съхранявани в галерията с многопластовото й тълкуване, с поглед към историята на този край, с пресъздаване на бита и пейзажа, на творците свързани с Добруджа.