Новини

22.10.2014

Трети областен конкурс за детски рисунки „С ДУХА НА МИНАЛОТО” - 2015

Трети областен конкурс за детски рисунки

„С ДУХА НА МИНАЛОТО” - 2015
 

За трета поредна година ПРАЗНИК НА ГЪРНЕТАТА – кулинарният фестивал на Добруджа провежда областен конкурс за детски рисунки „С ДУХА НА МИНАЛОТО”.

                                                                                          

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

1. ТЕМА НА КОНКУРСА ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ „С ДУХА НА МИНАЛОТО”  2015  е   „ДОБРУДЖАНСКА ТЪКАН И ТЕКСТИЛ”

2. ЦЕЛИ
- Да провокира интереса и да насочи вниманието на учащите и обществото към етнографията и историята на добруджанския край.

- Да популяризира единствения по рода си кулинарен фестивал на Добруджа ПРАЗНИК НА ГЪРНЕТАТА, който представя автентични домашно приготвени ястия по стари рецепти, характерни за региона. ПРАЗНИКЪТ НА ГЪРНЕТАТА е еднодневен фестивал, посветен на популяризирането на кулинарния феномен, характерен за региона на Добруджа и неговото представяне пред широката публика, като най-важният елемент е да не се допусне изчезването на типични за региона продукти и ястия чрез промотирането им¸ съхраняване и разпространение на рецептите сред младите.

-Правилно отразяване на носиите, текстила, бита, етнографските предмети  и обичаите в добруджанския край.

- Да  се насочи вниманието на участниците към етнографските и естетически отлики на добруджанските тъкани и текстил и се стимулира и изисква вярното им отразяване върху белия лист.

- Да стимулира развитието на детското творчество и въображение и да даде възможност за изява на творческата индивидуалност на децата чрез различни материали и начини на изпълнение.

- Да стимулира изследователската и познавателна дейност на участниците в търсенето на информация за етнографията на добруджанския край, която може да бъде почерпана 
от старите баби у дома, в етнографските къщи в населени места в Добруджа, музеи, библиотеки, интернет публикации, теренно проучване и др. източници.

3. НАСОКИ по темата

Тъканите са част от богатата материална култура на добруджанския край. Разнообразни по колорит, размери и украса, творбите са свързани със всекидневния бит на добруджанеца и с някои обичаи. Творени с вдъхновение и любов добруджанските тъкани са неоценима художествена школа за поколения народни дарования.

 

Участниците в конкурса могат да рисуват:

1. мъжки и женски носии /зимни, летни, празнични, обредни, предназначени за работа, овчарска носия, коледарска, жетварска, кукерска и др./ от различни краища на Добруджа.

2. изобразяване на  части, детайли, орнаменти и шевици от костюми и тъкани - престилка, пешкир, възглавници, месали, трапезници, пешкири, ковьори, детски пеленки, черги, вълнени и козиняви пътеки, чаршафи за легла, торбички и др.

4. ОРГАНИЗАТОР
Конкурсът за рисунки се организира от Кулинарния фестивал на Добруджа ПРАЗНИК НА ГЪРНЕТАТА в партньорство с Регионален Исторически Музей – Добрич, Художествена галерия -Добрич, Галерия Дарзалас – Варна, с подкрепата на ОБЩИНА ДОБРИЧ, Сдр. „Общности, опознаване, култура”, БАСЕТ /Българска асоциация за селски и екологичен туризъм/, вестник „Добруджанска трибуна”, Радио Добруджа, Добруджа днес - www.DobrudjaDnes.com и др.

4. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ И ОБХВАТ НА КОНКУРСА
4.1. Конкурсът се провежда в периода 1 НОЕМВРИ – 15 МАРТ 2015 г.
4.2. Конкурсът е областен и обхваща територията на област Добрич.

5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
5.1. В конкурса за рисунки могат да участват деца на възраст от 7 до 15 г. и младежи до 18 г., които са разделени на 3 възрастови групи:
- I възрастова група - от 7 до 11 г.;
- II възрастова група - от 12 до 15 г.
- III трета нъзрастова група – от 16 до 18 г.


5.2. Всеки участник има право да участва с не повече от една творба.

5.3. Рисунките трябва да са с размер 35/50 см или 50/70 см /посоченият размер е без паспарту/ и могат да бъдат изработени с моливи, пастели, флумастери, водни или маслени бои, колаж. 
Няма ограничения относно техниката и жанра на творбите. 
Задължително трябва да са паспартирани.

5.4. На гърба на рисунките трябва да бъде изписана следната информация:
- трите имена и възрастта на детето
- населеното място, в което детето живее
- информация за предмета на рисунката и от кое населено място в Добруджа е
• име на преподавател
• адрес за кореспонденция
• телефон за връзка; име на родител
• електронен адрес, както и профил в социалните мрежи са допълнително улеснение за контакт с родителите или преподавателите на участниците.
5.5. Творби без посочените данни по т. 5.4 няма да бъдат допускани до участие в конкурса,а  така също и рисунки изпратени след крайния срок, посочен в регламента.
5.6. Рисунките се изпращат или могат да бъдат оставяни на адрес: 

Регионален исторически музей - Добрич
Добрич 9300, ул. „Д-р К. Стоилов” 18
За конкурса „С духа на миналото” - 2015

Крайният срок за изпращане на рисунките е 15 МАРТ 2015 г.

5.7. Творбите, с които децата участват в конкурса, не се връщат на авторите, стават собственост на кулинарния фестивал ПРАЗНИК НА ГЪРНЕТАТА.

6. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КОНКУРСА ЗА РИСУНКИ
6.1. Стартирането на конкурса, регламентът за неговото провеждане и резултатите от конкурса се обявяват чрез:
- интернет
- електронни и печатни медии в областта
- плакати
6.2. Предоставяне на информация за конкурса в общини, училища, читалища, клубове по интереси, домове за деца лишени от родителски грижи и други учреждения в Добрич и областта.
6.3. Отличените творби в конкурса се публикуват в интернет .
 

7. ЕТАПИ НА КОНКУРСА: 
Организацията и провеждането на конкурса преминава през няколко етапа:
I етап: Оповестяване на конкурса:
1 – 15 ноември 2014 г. - първоначално оповестяване и стартиране на конкурса
15 ноември 2014 – 15 март 2015 г. - време на провеждане на конкурса
II етап: Приемане на рисунките, с които децата участват в конкурса
до 15 март 2015 г.
III етап: Оценяване на получените рисунки в отделните възрастови групи:
16 – 31 март 2015 г.
IV етап: Заключителният етап / изложба и  награждаване / ще се проведе в края на м. април  2015 г.

V етап: След приключванe на конкурса:
С творбите на участниците се организира заключителната изложба. 
При възможност се организира изложба с наградените и други избрани рисунки в някои населени места, от които са изпратени рисунките.
Избрани рисунки ще бъдат изложени в изложбени зали и на обществени места в града.
С възможност наградените рисунки да бъдат популяризирани чрез отпечатване върху фланелки, календари, постери, картички и др. рекламни материали за целите на кулинарния фестивал ПРАЗНИК НА ГЪРНЕТАТА.

8. ЖУРИ
8.1. Подборът и класирането на рисунките се осъществява от 3 до 5 - членно жури, определено от организаторите. Като членове на журито ще бъдат поканени известни художници, етнографи и галеристи. 
8.2. Решенията на журито са окончателни и неоспорими.
8.3. Критерии за оценка:
- естетически качества на рисунката – богата и хармонична цветова гама, оригинален начин на изпълнение, добро композиционно решение;
- рисунката да бъде коректно свързана с етнографията на добруджанския край;
- самостоятелност на изпълнение на рисунката;
- подходящ идеен замисъл;
- присъствието в рисунката на вярно отразени етнографски елементи, съобразени с етнографията на Добруджа;

- преимущество са оригиналността на замисъла и изпълнението.

9. НАГРАДИ – грамоти и предметни награди
9.1. Наградите, определени от журито са по 3 за всяка възрастова група.
9.2. Извън наградите на журито се присъждат още:
Поощрителни награди и спциални награди от спонсори.
 

10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:
10.1.Организаторите си запазват правата да фотографират, сканират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това.

Краен срок за изпращане на рисунките 15 МАРТ 2015 г.

                                                                                         От ПРАЗНИК НА ГЪРНЕТАТА

                                                                                    – кулинарният фесивал на Добруджа