Новини

12.11.2020

Завърши Проектът за възстановителни дейности по западната фасада на ХГ – Добрич

Завърши Проектът за възстановителни дейности по западната фасада на Художествена галерия – Добрич. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата по програма „Целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности“. Финансирането е в размер на 30 715 лв.
Жителите и гостите на Добрич вече могат да видят ремонтираната, почистена и обновена главна фасада на
галерията. В рамките на два месеца бяха подменени и фугирани каменни плочи, бяха реставрирани колони, фризове и декоративни елементи. Благодарение на тези дейности, извършени от "Реставрация" ЕАД, емблематичната сграда на галерията възвърна част от достолепието на неокласическия си стил. Екипът на галерията се надява чрез бъдещи проекти да бъдат реставрирани и останалите фасади, за да запазим архитектурното-историческото наследство на града.