Новини

10.08.2020

ХГ – Добрич получи одобрение по програмата на Министерството на културата

Проектът за възстановителни дейности по западната фасада на сградата ХГ – Добрич получи одобрение по програмата на Министерството на културата „Целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности“.
Сградата е от малкото запазени в архитектурната памет на Добрич и е една от най-представителните в централната част на града. Художествена галерия – Добрич е от най-големите в страната и има много важно място като културен институт в североизточния регион. Тя е един от стоте национални туристически обекта, а близостта до морското крайбрежие я прави търсена за посещение забележителност от български и чуждестранни туристи. Като културен институт с идеална цел, в служба на обществото, галерията се стреми да разширява публиките си и разработва образователни програми, като работи целогодишно с деца от различни възрастови групи.
Целта на галерията е да предлага музейни услуги в безопасна и съвременна среда, което налага необходимостта от реставрационни дейности по фасадите, за да се спре по-нататъшното им увреждане и разрушаване и да се осигури безпроблемно провеждане на разнообразните културни събития, които се организират.
Финансирането е в размер на 30 715 лв., а дейностите ще бъдат реализирани до края на тази година.