Новини

16.06.2020

Реконструиране – Хартията ‘98

 

Представата ни за хартията най-непредубедено ни отвежда към историческия път на човека. Нейната вътрешно присъща роля за бита и духовното му съзряване е толкова значима, както впрочем е глината, с която са създадени първите съдове и идоли. Хартията е първият допир с духовното в зората на човешкия живот  - като книга или детска рисунка. Но изведнъж в ръцете на художника се случва друго – тя престава да бъде просто носител на изображение или знак и самата се превръща в изразно средство, става материя; заживява съвършено самостойно, извадена от традиционния си контекст. Излиза от двуизмерната си по дефиниция същност.

Затова не случайно ключова дума при “правенето” в пленерите е “експеримент”. Тук голямо място, и особено в първите издания на пленера заемат акциите, пърформансите, инсталациите, в които самият художник става част от собственото си произведение и то в контекст, включващ хартията не само формално, но и смислово. Експериментът е в овладяване на нетипични пространства, в търсене на нови, по-богати фактури, в “реконструирането” на цялостния технологичен път на ръчната хартия.

 

Вержиния Маркарова, Владимир Овчаров, Пенка Димитрова, Наталия Залозная, Недко Недков, Надин Дебай, Евелина Ханджиева, Милко Павлов, Симион Замша, Елена Караченцева – Кара, Емил Миразчиев, Атанас Парушев – това са участниците в третия пленер „Хартията“ 1998 г., организиран от Художествена галерия – Добрич, който вече се е превърнал в традиция.