Новини

02.06.2020

ПЪРВИ ПЛЕНЕР „ХАРТИЯТА“

Първото издание на международния пленер „Хартията“ се провежда под домакинството на хотел „Вектор“ в Кранево през есента на 1996 г. с финансовата подкрепа на швейцарската фондация „Про Хелвеция“, чиято идеална цел е засилване на културните контакти и обмена между хората на изкуството. В него участват 12 художници– Аделина Попнеделева, Анна Бояджиева, Асадур Маркаров, Вержиния Маркарова, Вихрони Попнеделев, Владимир Овчаров, Евелина Ханджиева, Златка Андреева, Недко Недков, Панайот Панайотов, Пенка Димитрова и южнокорейката Хий Сук Лий.

„Творби от хартия – ето нещо действително неочаквано. Будещо на пръв поглед известно недоумение, това особено начинание заслужава вниманието дори на консервативния зрител. Защото е проява на естествения стремеж към свобода в търсенето на нови изразни средства в изкуството. И защото в редица случаи този стремеж е довел до интересни находки.

В тази изложба можем да видим рожби на играта на въображението или на изследване на пластическите възможности на хартията – композиции, приличащи на инсталации, отделни пластики и дори графични и живописни творби, създадени от хартиена каша.“  /Радка Димитрова/

„Идеята е благоприятна за експеримент, материалът е с много възможности, бързо се изразяваш с него и е екологично чист.“ /Анна Бояджиева/

„От миналата година всички сме с нови идеи, а Добрич е първият град, който се захваща с тази новост.“ /Панайот Панайотов/

„Колкото и да изглежда парадоксално, между глината – материалът, с който аз работя, и хартиената каша има нещо много общо. Защото тя също може да се отлива в калъп, да се формува и да служи за моделиране… В някои от работите ми присъства игровият момент – това е една почивка, едно отпускане след ежедневието на другия вид работа…“ /Евелина Ханджиева/

„Ефектът и качеството на отпечатъка са съвсем различни при ръчно направената хартия. Затова непрекъснато правя опити по посока качествата на хартията, която сам си приготвям, и съобразявайки се с възможностите на полученото, работя в черно-бяло или с пигмент. Така че всъщност върша всички възможни действия с тези материали, докато се получи нещо, което сметна за завършена творба.“ /Недко Недков/

„На тази показателна за живота на българското изкуство в сегашния момент изложба ние, зрителите, сме свидетели, че творбите на художниците могат да се нарекат в истинския смисъл на думата „спектакъл“. /Елица Станева/