Новини

18.05.2020

Янко Атанасов

От 18.05.2020 г. /понеделник/ в Зала 2 на Художествена галерия – Добрич са подредени творби на добричкия художник Янко Атанасов. Изложбата е част от докторантурата на Десислава Я. Атанасова, дъщеря на автора, на тема „Медиареалности в изобразителното изкуство“. Научната разработка проследява заснемането – от черно-белите снимки, през диапозитивите като вид изображение, което се развива във времето, до цифровизацията и виртуалното представяне на музейните експонати. Целта е да се покаже как може да се обхване максимално добре една творба – както за нейното архивиране, така и за широкото й популяризиране отвъд физическото присъствие. Вторият етап от докторската теза на Десислава Я. Атанасова е представянето на готовия дигитален продукт, който носи предимствата на по-добрия достъп до стойностните творби на изобразителното изкуство и популяризирането им в медийното пространство. След завършване проектът ще бъде представен пред публика в галерията, а ценителите на творчеството на Янко Атанасов ще могат виртуално да се срещнат с неговите творби.