Новини

14.05.2020

"ПОРТРЕТИ И АВТОПОТРЕТИ"

 От 14.05.2020 г. в Зала 1 на Художествена галерия – Добрич представяме изложба „Портрети и автопортрети“ на художници, на техни колеги и приятели. Изложбата включва няколко поколения автори със свой различен, неподражаем стил и майсторство. Тя показва развитието на портрета от началото на ХХ век до наши дни, като жанр отразява по особено непосредствен, но все пак деликатен начин, промените във възгледите и естетическите критерии на своето време.

Ще видите портрет от класическия жанр – т.е. официален портрет, портретна композиция или групов портрет, автопортрети на художници.

Портретите могат да се разработят в различните жанрове и видове на визуалните изкуства – пластика, живопис, графика, рисунка, илюстрации, компютърна анимация, принт и пр., но сме подбрали само малка част от фонд „Живопис“. В картините се вижда творческият свят, обстановката, в която работят и живеят творците и техните модели, и най-вече се проявяват ония вътрешни отношения и емоционални връзки, които съществуват помежду им. Това е опит чрез портрета да се намери визуалната художествена форма на познание и себеопознаване на твореца и неговата вселена.

В портретните образи може да се открие и определена биографичност, особено ако присъстват и конкретни атрибути на времето и пространството, което обкръжава художника.

Изложбата е опит за общ панорамен творчески портрет на изобразителното изкуство, който носи образното послание на художниците, но има и своето историческо значение.