Новини

08.05.2020

ХАРТИЯТА

„ Хартията“ е тема, по която Художествена галерия – Добрич работи дълги години. Първата изложба е открита през септември 1995 година. В продължение на едно десетилетие галерията е инициатор и организатор на международни пленери и изложби на тема „Хартията“, в които участници са 153 художника от 18 страни – България, Румъния, Испания, Финландия, Турция, Франция, Швейцария, Босна и Херциговина, Македония, Словения, Португалия, Гърция, Япония, Беларус, Молдова. Изложбите са гостували в София, Пловдив, Варна, Димитровград и др. Към тях са издавани каталози и дискове. От тези изложби и от дарения се създава фонд „ Други  форми“ – неконвенционално изкуство, част от което е представено в експозицията.

 Хартията е свързана с историческия път на човека и е значима за неговото духовно израстване. В ръцете на художника финият материал става изразно средство, материя, в която се вплитат идеи и интервенции, превръщащи го в произведение на изкуството.

 В залата може да се убедите в богатите възможности и трансформациите, през които преминава хартията, за да се представи в дву -  или триизмерни произведения, концептуални творби, обекти и инсталации. Експозицията представя търсенията на автори, утвърдени в съвременния художествен живот, работещи в различни направления и жанрове на изобразителното изкуство, обединени от творческия експеримент. Владимир Овчаров, Милко Божков, Ана Бояджиева, Кольо Карамфилов, Ангел Станев, Любен Диманов са само част от авторите, представени в експозицията, преминали традиционните граници и категории в изкуството. В творбите откриваме съхранена автентичността и естествената структура на хартията като изразно средство, както ивъздействие на графични и живописни прийоми вградени в нея.

Включени са работи на художници от различни поколения. Откриваме богатите пластични възможности на хартията в творбите на Георги Жеков, Георге Фаркашиу и Дона Стоянова, живописното изграждане при Йордан Парушев и Ана-Мария Бачу. Колажите на Иванка Сокерова и Любен Диманов допълват и обогатяват експозицията на Художествена галерия-Добрич.