Новини

24.02.2020

Изложба на преподаватели и докторанти от ВТУ

На 27.02.2020 г. (четвъртък) от 17:30 ч. в Художествена галерия – Добрич ще бъде открита изложба на преподаватели и докторанти от Факултета по изобразително изкуство към Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Експозицията представя творческите търсения на различни автори, всеки със своята стилова идентичност. В нея са включени живопис, графика, скулптура и др., подредени в две от залите на галерията. Колекцията е гостувала вече в Бургас, Стара Загора, София и др.

Преподавателите и студентите от ВТУ активно участват в национални и международни проекти и изложби, сред които „Магията на Краков“, „Код синьо“, „АртРозалиада“, „Print Meet“ – графична изложба на Тракийския университет в Одрин.

Обучението по изобразително изкуствовъв Великотърновския университет датира от самото създаване на висшето училище през 1963 г., афакултетът е обособен като отделноструктурно звено 1974 г.През периода на съществуването си той е изградил и затвърдил своите образователни и художествени традиции и днес предлага актуална подготовка, съчетаващаакадемизъм и съвременност. Динамично развиващата се академична структура на факултета е изградена от осем катедри, разполагащи с необходимия квалифициран състав преподаватели и богат материално-технически капацитет.Художественото образование е ориентирано приоритетно към променящите се тенденции на националното и световно изкуство, предизвикателствата на професионалното реализиране и индивидуалните способности и интереси на обучаващите се.