Новини

20.02.2020

Нова постоянна експозиция "Художници от Добрич"

 От 17.02.2020 г. гражданите и гостите на Добрич могат да видят постоянната експозиция "Художници от Добрич" вече в Зала 5 на галерията. Верни на традицията, продължаваме да запознаваме почитателите на изкуството с творчеството на добричките художници.

В залата са подбрани творби от добрички художници, като се започне от поколението на Никола Тахтунов и Ангел Томов, през основателите на Дружеството на художниците Никола Богданов, Янко Атанасов, Ганчо Михайлов, Сава Чекелов, Ангел Иванов, Филип Филипов и др. и се стигне до най-младите представители. Всички те, с любов към родния край и отдадени на изкуството, се развиват и изявяват в художествения живот на града, страната и чужбина.

Наивистични по стил са картините на самоукия художник Никола Тахтунов от началото на XXвек. В този стил са и творбите на Ангел Томов. Пекар по професия, той през целия си живот рисува стария град, чешмите, каруците и тихата красота на природата, спомена за едно минало време. Същата носталгия и любов към родния край откриваме в картините на Сава Чекелов, Съби Георгиев, Ганчо Михайлов, Димитър Греков, Янко Атанасов и Тодор Балев. Друг самоук художник от това поколение, но много различен и с неподражаем стил, е живописецът Филип Филипов. В картините му е отразена оная мекота, нежност, загадъчност, усет за хармония, форми и багри, свойствени на артиста.

В пълен контраст с това реалистично интерпретиране на пейзажа са абстрактните живописни платна и графики на Петър Петров, Христо Господинов, Божидар Тонев, Стелиян Стоянов, Георги Демирев, Димитър Митев и др. Живописните абстрактни композиции наподобяват  пейзажи, фигури със стилизирани форми, а геометричните зони с вградени едно в друго изображения създават усещането за приказен свят. Цветовете, без да се затварят в конкретни форми, имат преобладаващата роля в изграждането на композициите, подкрепят сетивността и усещането за пространство. 

Художниците от Добрич се развиват и изявяват в руслото на тенденциите, определящи общия ход на съвременното българско изкуство. Те представят историята на художествения живот на града, едно творческо разнообразие и желание да звучат съвременно и модерно.