Новини

27.09.2017

ИЗЛОЖБА "ЕВРОПЕЙСКА ГРАФИКА" В ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ ДОБРИЧ

„Европейски дни на наследство“ - включвайки се в тази съвместната инициатива на Съвета на Европа и Европейския съюз, Художествена галерия – Добрич от днес представя в Зала 5 графика на художници от европейските страни. На 30 септември галерията осигурява свободен достъп/без заплащане на входна такса/ до експозициите.
Творбите са собственост на Художествена галерия – Добрич, участвали в традиционните издания на Биеналето на графиката – Варна. Макар и малка по обем, експозицията носи характера на този значим международен форум, включвайки творби на художници от различни националности, разнообразни по теми и стилове, но обединени от високия професионализъм и съвършено техническо изпълнение.
Представените авторитетни имена от Германия, Испания, Словакия, Унгария и други определят качеството на експозицията, национални школи, имащи водещо значение в световната графика.Подбраните произведения определят проблематиката и тенденциите в развитието на модерното графично изкуство. Илюзорен свят на приказност и фантазия, свой собствен авторски свят създават върху графичния лист Албин Бруновски, Винцент Хложник, Владимир Гаджович /Словакия/, Хосе Ернандес /Испания/ и др.Анализира се съществуването и отсъствието на природата в живота на съвременния човек / “Малко море I“ на Раймо Канерва – Финландия/ . В графиките на Кажимеш Маковски – Полша се противопоставя природата на действителността – продукт на съвременната цивилизация. В съпоставката със “Закуска на тревата” на Мане, Вундерлихт създава сполучлив, саркастичен образ на съвременния човек, с помощта на деформацията и гротеската.Със силната и оригинална творба “Заседание Ролф Ешер е съпричастен към идеята за отчуждението и липсата на истинско човешко присъствие. Абстрактните композиции на Тоня Николаидоу – Гърция, Дорни Бертра - Франция и др. внушават специфичната за цветната графика естетическа сдържаност и философско обобщение.
Илюстрирайки ясно новите художествено – пластични тенденции на развитие, изложбата ни предоставя и възможността за директен контакт с произведенията на европейски майстори на графиката, носители на многобройни награди и международно признание.