Новини

11.11.2016

УНИКАЛНА ИЗЛОЖБА В ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ДОБРИЧ

На 15.11.2016 година от 17.30 часа в Художествена галерия - Добрич се открива уникална изложба „120 години Национална художествена академия - специалност „Скулптура”. Експозицията съдържа история на специалността, снимков материал от основаването, както и скулптури от автори преподаватели-класици. За първи път в Добрич гостуват творби на големите български скулптори - акд. проф. Иван Лазаров, проф. Любомир Прахов, акад. проф. Крум Дамянов, проф. Величко Минеков, проф. Георги Чапкънов, проф. Ангел Станев и проф. Емил Попов. В изложбата са представени и скулптори-преподаватели от други специалности на НХА. Настоящето от живота на специалността е подкрепено с визуален видео материал на преподаватели и студенти от последните 20 години, както и работи на студенти от последната защита в двете магистърски програми в специалността.
В експозицията на изложбата в Добрич ще бъдат включени творби на професори и преподаватели от фонда на галерията.
Изложбата ще гостува и в други градове на България и на финала ще бъде представена в изложбен комплекс на СБХ гр. София през есента на 2017 година.