Отдели

БАЛЕВА

Сълзина Тодорова Балева

Родена на 18.12.1961 г. в гр. Ген. Тошево. Завършва /1984/ ХА - София, специалност реставрация и консервация.