Отдели

БЕРТРАН

Дорни Бертран - Франция

Роден през 1932 г. в Париж, Франция.