Отдели

БОЧЕВ

Иван Иванов Бочев

Роден на 12.10.1946 г. в с. Драганово, Великотърновско. Завършва /1975/ ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий” , специалност  графика.