Отдели

БОЯДЖИЕВА

Магдалена Димова Бояджиева - Койчева

Родена на 29.07.1959 г. в гр. Ямбол. Завършва /1982/ ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”, специалност графика при доц. Мотко Бумов.