Отдели

БРАЙКОВ

Петър Брайков Брайков

Роден на 25.06.1940 г. в гр. Пловдив. Починал през 1987г. Завършва /1967/ ХА - София, специалност илюстрация и оформление на книгата при проф. Веселин Стайков.