Отдели

БРАЙКОВ

Христо Брайков Брайков

Роден на 08.09.1938 г. в гр. Пловдив. Завършва /1967/ ХА - София, специалност илюстрация и оформление на книгата при проф. Веселин Стайков.