Отдели

ВАСИЛЕВ

Атанас Веселинов Василев

Роден на 01.08.1942 г. в гр. Горна Оряховица. Завършва /1969/ ХА - София, специалност илюстрация и оформление на книгата при проф. Веселин Стайков.