Отдели

ВАСИЛЕВА

Христина Йорданова Василева

Родена на 25.02.1949 г. в гр. Добрич. Завършва /1974/ ВТУ ”Св.св. Кирил и Методий”, специалност скулптура .