Отдели

ВЕНОВ

Симеон Здравков Венов

Роден на 25.07.1933 г. в гр. София. Починал 1999 г.  Завършва /1957/ ХА - София, специалност илюстрация и оформление на книгата при проф. Илия Бешков.