Отдели

ВЛАДОВА

Таня /Стоянка/ Николова Владова

Родена на 09.02.1941г. в гр. София. Починала на 16.12.1990 г. Завършва /1966/ Пражка академия за изящни изкуства.