Отдели

ВЪЛОВ

Видо Ангелов Вълов

Роден на 19.06.1930 г. в с. Бели Мел, Михайловградско. Завършва /1964 ХА - София, специалност графика при проф. В. Стайков.