Отдели

ГЕОРГИЕВА

Светла Кирилова Георгиева

Родена на 11.01.1955 г. в гр.София. Завършва /1978/ ХА - София, специалност графика при проф. Г. Симеонов.