Отдели

ГОЛЕШЕВ

Валентин Стоянов Голешев

Роден на 08.01.1957г. в с. Катунци, Благоевградско. Завършва /1985/ ХА - София, специалност илюстрация и оформление на книгата при проф. Румен Скорчев.