Отдели

ГРАДЕЧЛИЕВ

Христо Андреев Градечлиев

Роден на 20. 07. 1935 г. в гр. Каварна. Починал 2004 г. Завършва /1958/ ХА - София, специалност илюстрация и оформление на книгата при проф. Ил. Бешков.