Отдели

ДАСКАЛОВ

Никола Михайлов Даскалов

Роден на 30.07.1924 г. във Варна. Завършва /1948/ СУ “Св. Кл. Охридски”, специалност  философия.