Отдели

ДЕНЕВ

Цончо Стойнов Денев

Роден на 18.07.1954 г. в гр. Търговище. Завършва ХА - София, специалност графика при проф. Евтим Томов.