Отдели

ДЖУРИЧ

Миодраг Джурич - Дадо - Франция

Роден през 1933 г. в Цетиние, Югославия.