Отдели

ДИМИТРОВА

Недка Недева Димитрова

Родена на 07.01.1944 г. в с. Кормянско, Ловешко. Завършва /1971/ графика във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново.