Отдели

ДИМОВСКИ

Борис Илиев Димовски

Роден на 20.10.1925 г. в с.Яворово, Пловдивско. Учи в ХА - София, специалност графика при проф. Ил. Бешков.