Отдели

ДИМЧЕВСКА

Красимира Цветкова Димчевска

Родена на 17.10.1952 г. в гр. София. Завършва /1976/ ХА - Варшава.