Отдели

ДОНЕВ

Димитър Ангелов Донев

Роден през 1939г. в с.Стърмен, Русенско. Завършва /1967/ ХА - София, специалност илюстрация.