Отдели

ДУХТЕВА

Мария Тончева Духтева - Родева

Родена на 18.06.1952 г. в гр. Казанлък. Завършва /1976/ ХА - София, специалност графика, при проф. Евтим Томов.