Отдели

ДЪБОВА

Златка Иванова Дъбова

Родена на 15.11.1927 г. в гр. Пазарджик. Завършва /1953/ ХА - София, специалност графика при проф. Ил. Бошков.