Отдели

ЕВТИМОВ

Деян Илиев Евтимов

Роден на 05.03.1947 г. в гр. Шумен. Завършва /1974/ ХА - София, специалност илюстрация и оформление на книгата при проф. Петър Чуклев.