Отдели

ЖИЛ

Тейшиера - Лопеш (Португалия)

Роден през 1936 г. в Марандела, Португалия.