Отдели

ЗАХАРИЕВ

Здравко Иванов Захариев

Роден на 23.07.1937 г. в гр. Сливен.