Отдели

ЙОШИДА

Ходака Йошида (Япония)

Роден през 1926 г. в Токио, Япония. Завършва /1949/ университетско образование .