Отдели

КАЛАЙ

Душан Калай (Словакия)

Роден през 1948 г. в гр. Братислава. Завършва Висше училище за изящни изкуства - Братислава.