Отдели

КАМЕНОВ

Захари Каменов Петров

Роден на 30.07.1949 г. в гр. Видин. Завършва /1975/ ХА - София, специалност живопис.