Отдели

КАЧУЛЕВА

Елисавета Николаева Качулева

Родена на 24. 07. 1957 г. в гр. Елена. Завършва (1977) Художествена гимназия в София.