Отдели

КИРОВА

Люба Кирова (Швейцария)

Родена през 1943 г. в гр. София. Завършва (1967) ХА - София, Специализира в Париж - 1967-69 г.