Отдели

КЛИСУРОВА

Петрана Стефанова Клисурова

Родена на 26.07.1908 г. в гр. Нова Загора. Починала. Учи /1932 - 1933/ живопис при проф. Ц. Тодоров , при проф. Н. Ганушев /1935 - 1939/ и графика при проф. Васил Захариев в ХА - София.