Отдели

КОВАЧЕВ

Георги Вътев Ковачев

Роден на 30.VI.1920 г. в с. Баховица, Ловешко. Завършва /1942/ живопис ХА - София.