Отдели

КОВАЧЕВА

Нина Маринова Ковачева

Родена на 19. 12. 1960 г. в гр. София. Завършва /1985/ сценография ,ХА - София, при проф. Асен Стойчев.