Отдели

КОНСТАНТИНОВ

Константин Петров Константинов

Роден на 11.04.1939  г. в гр. София.