Отдели

КОСТОВА

Катя Стефанова Костова

Родена на 11.11.1940 г. в гр. София. Починала 2008 г. Завършва /1965/ ХА - София, специалност илюстрация.