Отдели

КОСТУРКОВА

Жана (Иванка) Пенчова Костуркова

Родена на 1.06.1927 г. в гр. София. Завършва /1951/ Художествена академия - София, специалност графика.